Tillbaka till släkttavlan 

 

Hur man släktforskar

Vad finns det för gamla släktforskningsdokument att titta i?

För äldre tider får man titta i boupptäckningar och överlåtelsehandlingar.
1257 återinfördes tionde av ärkebiskop Nils Allesson. 
1312 kom första markgäldsförteckningen.
1314 bestämdes att kyrkoförsamlingarna i Norrland skulle lyda under Uppsala istället för Nidaros varför den kyrkoskatt som kallas olovsgärden skulle lämnas till ärkebiskop Nils Kettilsson av Sverige istället för till Norges ärkebiskop.
1314 betalades ett korstågstionde som kallas sexårsgärden.

1316 betalades ett palliumlösen rörande den nye ärkebiskopen Olov Björnson.
1350 kom digerdöden varför ingen skatt erlades längre. Folk dog och gårdar blev öde.
1395 infördes skatter igen.

1521 blev blev Gustav av Vasa svensk regent och började införa riktig byråkrati.
1530 kom manskapslängden.
1535 kom skattelängden.
1541 kom persedeljordeboken.
1541 kom extraktjordeboken.
1571 kom första extraskatten (tiondelängden för Älvsbogs lösen).
1571 infördes ny kyrkoordning med krav på katekeskunnande.
1596 kom husförhörslängden.
1607 kom döds/begravningsboken.
1608 kom lysnings/vigselboken.
Kyrkoböcker blev obligatoriska i sverige genom ett dekret av ärkebiskop Olaus Martini på kyrkomötet året 1608.
Därefter kom födelse/dopboken och vårdboken.
1633 kom flyttboken.
1671 kom jordransakningsprotokollet.
1686 kom kyrkobokföringslagen som bestämde hur man skulle anteckna.
1860 kom fastighetstaxeringslängden.
1875 kom lagfartsböcker och inskrivningshandlingar.
1894 kom konfirmationsböcker.
1894 kom församlingsböcker.

Gamla fotografier

1777 kom Carl Schele på att klorsilver gav bilder genom att ljus ändrade klorsilver till silver. 
1802 kom Davy och Wegdwood på att man kunde impregnera papper med klorsilver som därför gav fotografier. 
Tyvärr bleknade pappersfotografier snabbt när det utsattes för ljus.
1819 uppfanns fixeringsvätskan (svavelnatron) av Herschel. Därmed bleknade fotot långsammare men gulnade istället.  
1822 kom Niapce på att använda fotoplåtar. 
Tyvärr tog fotograferingen lång tid. 
Louis Daguerre kom på att använda joderade silver och kopparplåtar som gav snabbare fotografering.   
Därefter framkallade man dem med kvicksilverångor. 
Sedan fixerade man dem med svavelnatron. 
1839 uppfann Fox Talbot negativet av glas varför man kunde göra fler fotografier av ett negativ. 
Archer kom på att man kunde preparera plåtarna med kollodium som gav större ljuskänslighet. 
1854 kom första fotografen till Sundsvall. Det var F.F. Seyer från Köpenhamn.
Det äldsta bevarade fotografiet från Medelpad är från 1855 och föreställer Torpshammars bruk.   

 

Hur Bert-Urban släktforskade


1. Frågade släkten om släktingar. Gäller att fråga medans de lever och minns.
2. Tittade igenom gamla fotoalbum. Gäller att skanna in foton innan de förstörs.  
3. Tittade på gamla dokument: arbets- och skolbetyg, licenser, kontrakt och liknande. Kopierade dem.
4. Skaffade flera böcker rörande släktens bostadsområden: 
"Bygden kring Gideälven och Husum" av Otto och Ester Lundström 
"Inbyggare i Njurunda" av Algot Hellbom.
"Appendix till inbyggare i Njurunda" av Algot Hellbom.
"Tingsprotokoll från Njurunda" del 1 och del 2 av Algot Hellbom.
"Galtströms bruk En resa i tiden" av Ulf Broman.
"Från Galtströms järnbruk till SCA" av Bertil Haslum.
"Klampenborg Njurunda" av Studiecirkel Klampenborg ledd av Elfon Finnström.
"Ur Skönsbygdens Historia" av Reinhold Olsson.
"Från gamla Skön" av M.O.J. Svedberg. 3 böcker.
"Skönsberg, ett samhälle i förändring" av Edvin Binsell.
"Skönsbergs historia" av Föreningen Skönsbergs Historia. 3 böcker.
5. Kollade bilder i skönsbergs historia på internet. http://skonsberg.ylm.se/index.html
6. Letade i sjömanshusets register som är publicerad på internet. http://minnen.sundsvall.se/databassokning/personsok.4.4d2afea2109b998b960800094.html
7. Letade i Länsmuseets databaser. http://www.ylm.se/upptack/upptack
8. Letade i folkräkningarna som är publicerad på internet. http://www.foark.umu.se/folk/y/sok.asp
9. Letade i historisk statistik som är publicerad på internet. http://www.scb.se/Pages/List____250642.aspx
10. Letade i gravboken som är publicerad på internet. http://gravar.se/forsamling/
11. Letade i kopiorna av Galtströms kyrkböcker som finns på bruksmuseet i Galtström.
12. Kollade olika kyrkböcker som är publicerade på internet. http://www.genline.se/databasen/
Exempelvis vigsellistor http://www.solace.se/~blasta/register/register.htm
Bert-Urban använder ett program som heter Disgen för att läsa kyrkböckerna.
De som verifierats med Demografiska DataBasen på Umeå Universitet har fått postens nummer angivet, [DDB xxxx 0 xxxx].